Retourbeleid

  1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
   Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
  2.  Algemeen
   Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Belinda-store klantendienst (zie website) of mail even naar info@belinda-store.be ,waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Belinda-store, Sint-martinusplein 11 w 62, 3600 GENK. U kan het pakketje ook kosteloos af geven in onze winkel. Elk gebrek dient binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder garantie. Na het artikelen terug te zenden of binnen te brengen in onze winkel zullen wij dit samen met onze leveranciers bespreken of het al dan niet om een productiefout gaat of om normale slijtage.
  • Wanneer er effectief sprake is van een productiefout wordt u hier over ingelicht en zetten wij deze fout recht.
  • Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de volgende klachten helaas niet vergoeden:
  • Normale slijtage van zolen en hakken
  • Kale neuzen bij schoenen door normale slijtage van buitenaf
  • Beschadiging aan de hak
  • Door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken
  • Overmatige transpiratie
  • Afgeven van schoenen of kleding
  • Artikelen beschadigd of bevuild door de koper.
  • Wij kunnen geen garantie geven op steentjes,pailletten,fantasie details of ritssluitingen.

  De garantie is niet overdraagbaar.

  Retourprocedure

  • Inloggen op het account
  • Klik op bovenaan op ‘Mijn account’ en daarna ‘Retour aanvragen
  • Vul alle gegevens zo volledig mogelijk in
  • Wacht op de bevestiging (maximaal 1 à 2 werkdagen) door ons.
  • Na onze bevestiging kan je het pakketje retour sturen naar: Belinda-Store Sint-martinusplein 11 w62 shopping 3 3600 Genk De volledige versie vindt u in onze Algemene voorwaarden